TC Kimlik No Algoritmasi

Tckimlik numarası kendi rakamları arasında tutarlı bir algoritma ile dogrulanabilir. Örneğin offline bir uygulama geliştirmektesiniz ve burada tckimlik numarası girildiğinde doğrulama yapmak istiyorsunuz (Tckimlik numarasın web servisleri ile sorgulama anlamına gelmemektedir).

Algoritma:

TC Kimlik numaramız 11 basamaklı ve her bir rakamı kn ile ifade edelim

TC no: k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 olsun.
tekler = k1+k3+k5+k7+k9
çiftler = k2+k4+k6+k8 (dikkat k10 yok!)

TC kimlik numarasının son iki basamağı (k10 ve k11) kontrol amaçlıdır.
Şimdi o kontrolü yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır:

İşlemler:

t1 = (tekler*3)+çiftler
c1 = (10 - (t1 mod10))mod10
t2 = c1 + çiftler
t3 = (t2*3)+tekler
c2 = (10 - (t3 mod10))mod10

Eğer,
c1 = k10 (yani Tc nonun 10.basamağı) ve c2=k11 (yani son basamak)
ozaman bu TC kimlik numarası geçerlidir denir.


Örnek Asp Kodu :
<%="HYTGNY"%>

Tckimlik Numarası Giriniz :  


<%
if request("query") <> "" then
     if len(request("query")) = 11 then
          dim tckimlikdize(11)
          response.write "

"
          for i = 1 to 11
               tckimlikdize(i) = mid(request("query"),i,1)
               response.write tckimlikdize(i) & " // "
          next
          response.write "

"
        
          tekler = int(tckimlikdize(1)) + int(tckimlikdize(3)) + int(tckimlikdize(5)) + int(tckimlikdize(7)) + int(tckimlikdize(9))
          ciftler = int(tckimlikdize(2)) + int(tckimlikdize(4)) + int(tckimlikdize(6)) + int(tckimlikdize(8))
        

          t1 = (int(tekler)*3) + int(ciftler)
          c1 = (10 - (int(t1) mod 10)) mod 10
          t2 = int(c1) + int(ciftler)
          t3 = (int(t2)*3) + int(tekler)
          c2 = (10 - (int(t3) mod 10)) mod 10

          if (CSTR(c1)= CSTR(tckimlikdize(10))) And (CSTR(c2)= CSTR(tckimlikdize(11))) then
               Response.write "!!!!!!!!!!!! Geçerli !!!!!!!!!!!!!!!
"
          ELSE
               Response.write "!!!!!!!!!!!! Geçersiz !!!!!!!!!!!!!!!
"
          END if

          response.write "

"

          response.write "Tekler = " & tekler & "
"
          response.write "Çiftler = " & ciftler & "
"
          response.write "T1= " & t1 & "
"
          response.write "T2 = " & t2 & "
"
          response.write "T3 = " & t3 & "
"

          response.write "C1=" & c1 & "<->" & tckimlikdize(10) & ""
          response.write "C2=" & c2 & "<->" & tckimlikdize(11) & ""
        
          else
          response.write "11 hane olmalı"
     end if
end if
%>

Bu Ornek ASP kodudur
Share:

Popular Posts

Öne Çıkan Yayın

Eski telefonunuzu, her yerden izleyebileceğiniz bir ev güvenlik kamerasına nasıl dönüştürebilirsiniz

Yakın zamanda telefonları yükselttiyseniz ve eski cihazınızla ne yapacağınızdan emin değilseniz, bunu bir güvenlik kamerasına dönüştürmeyi d...

En Çok Okunan Yayınlar

Recent Posts