9 May 2018

Knight Online 2xxx server reset ve güncelleme kodları

Çoğu yerde saçma sapan kodlarla çok alakasız işlemler var
bunun yüzünden olan birşeyi açmak istedimEğer buraya kadar gelmişseniz bu olayı nasıl yürüttüğünüzü tahmin ediyorum.

Query 'i açıp aşağıdaki kodları tek tek execute (F5) Edin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
CREATE PROCEDURE OYUNCU_IRK_SIRALAMASI_Reset
AS
BEGIN TRAN
DECLARE @strUserId char(21)
DECLARE @LoyaltyMonthly int
DECLARE @Index smallint
DECLARE @IsValidCount tinyint
DECLARE @RankName varchar(30)
DECLARE @DifferenceBetweenUser int
SELECT @IsValidCount = Count(*) FROM USER_PERSONAL_RANK
IF @IsValidCount < 200
BEGIN
SET @Index = 1
WHILE @Index < 201
BEGIN
IF @Index = 1
BEGIN
SET @RankName = 'Gold Knight'
END
IF @Index > 1 AND @Index <= 4
BEGIN
SET @RankName = 'Silver Knight'
END
IF @Index > 4 AND @Index <= 9
BEGIN
SET @RankName = 'Mirage Knight'
END
IF @Index > 9 AND @Index <= 25
BEGIN
SET @RankName = 'Shadow Knight'
END
IF @Index > 25 AND @Index <= 100
BEGIN
SET @RankName = 'Mist Knight'
END
IF @Index > 100 AND @Index <= 200
BEGIN
SET @RankName = 'Training Knight'
END
INSERT INTO USER_PERSONAL_RANK (nRank,strPosition,nElmoUP,strElmoUserID,nElmoLoyaltyMonthly,nElmoCheck,nKarusUP,strKarusUserID,nKarusLoyaltyMonthly,nKarusCheck,nSalary) VALUES (@Index,@RankName,0,NULL,0,1000000,0,NULL,0,1000000,1000000)
SET @Index = @Index + 1
END
END
SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @LoyaltyMonthly = 0
DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR
SELECT TOP 200 strUserId,LoyaltyMonthly FROM USERDATA WHERE Nation = 1 AND Authority = 1 ORDER BY LoyaltyMonthly DESC
OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET strKarusUserID = @strUserId, nKarusUP = @Index, nKarusLoyaltyMonthly = @LoyaltyMonthly WHERE nRank = @Index
SET @DifferenceBetweenUser = 0
IF @Index = 1
BEGIN
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nKarusCheck = 0 WHERE nRank = @Index
END
ELSE
BEGIN
SELECT @DifferenceBetweenUser = nKarusLoyaltyMonthly FROM USER_PERSONAL_RANK WHERE nRank = @Index + 1
SET @DifferenceBetweenUser = @LoyaltyMonthly - @DifferenceBetweenUser
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nKarusCheck = @DifferenceBetweenUser WHERE nRank = @Index + 1
END
SET @Index = @Index + 1
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS
SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @LoyaltyMonthly = 0
DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR
SELECT TOP 200 strUserId,LoyaltyMonthly FROM USERDATA WHERE Nation = 2 AND Authority = 1 ORDER BY LoyaltyMonthly DESC
OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET strElmoUserID = @strUserId, nElmoUP = @Index, nElmoLoyaltyMonthly = @LoyaltyMonthly WHERE nRank = @Index 
SET @DifferenceBetweenUser = 0
IF @Index = 1
BEGIN
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nElmoCheck = 0 WHERE nRank = @Index
END
ELSE
BEGIN
SELECT @DifferenceBetweenUser = nElmoLoyaltyMonthly FROM USER_PERSONAL_RANK WHERE nRank = @Index + 1
SET @DifferenceBetweenUser = @LoyaltyMonthly - @DifferenceBetweenUser
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nElmoCheck = @DifferenceBetweenUser WHERE nRank = @Index + 1
END
SET @Index = @Index + 1
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@LoyaltyMonthly
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS
UPDATE USER_PERSONAL_RANK SET nSalary = REPLACE(nElmoLoyaltyMonthly - nKarusLoyaltyMonthly,'-','')
COMMIT TRAN
2.sefer Query  execute yapacağımız.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
CREATE PROCEDURE OYUNCU_SIRALAMA_Reset
AS
DECLARE @strUserId char(21)
DECLARE @Loyalty int
DECLARE @Knights int
DECLARE @KnightName char(50)
DECLARE @IsValidKnight int
DECLARE @Index smallint
DECLARE @IsValidCount tinyint
DECLARE @RankName varchar(30)
SELECT @IsValidCount = Count(*) FROM USER_KNIGHTS_RANK
IF @IsValidCount < 100
BEGIN
SET @Index = 1
WHILE @Index < 101
BEGIN
IF @Index = 1
BEGIN
SET @RankName = 'Gold Knight'
END
IF @Index > 1 AND @Index <= 4
BEGIN
SET @RankName = 'Silver Knight'
END
IF @Index > 4 AND @Index <= 9
BEGIN
SET @RankName = 'Mirage Knight'
END
IF @Index > 9 AND @Index <= 25
BEGIN
SET @RankName = 'Shadow Knight'
END
IF @Index > 25 AND @Index <= 50
BEGIN
SET @RankName = 'Mist Knight'
END
IF @Index > 50 AND @Index <= 100
BEGIN
SET @RankName = 'Training Knight'
END
INSERT INTO USER_KNIGHTS_RANK (shIndex,strName,strElmoUserID,strElmoKnightsName,nElmoLoyalty,strKarusUserID,strKarusKnightsName,nKarusLoyalty,nMoney) VALUES (@Index,@RankName,NULL,NULL,0,NULL,NULL,0,1000000)
SET @Index = @Index + 1
END
END
SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @Loyalty = 0
SET @Knights = 0
DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR
SELECT TOP 100 strUserId,Loyalty,Knights FROM USERDATA WHERE Nation = 1 AND Authority = 1 ORDER BY Loyalty DESC
OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN
SET @KnightName = NULL
SET @IsValidKnight = 0
IF @Knights <> 0
BEGIN
SELECT @IsValidKnight = COUNT(IDName) FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights
IF @IsValidKnight <> 0
BEGIN
SELECT @KnightName = IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights
END
END
UPDATE USER_KNIGHTS_RANK SET strKarusUserID = @strUserId, strKarusKnightsName = @KnightName, nKarusLoyalty = @Loyalty WHERE shIndex = @Index
SET @Index = @Index + 1
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS
SET @Index = 1
SET @strUserId = NULL
SET @Loyalty = 0
SET @Knights = 0
DECLARE RANKING_CRS CURSOR FOR
SELECT TOP 100 strUserId,Loyalty,Knights FROM USERDATA WHERE Nation = 2 AND Authority = 1 ORDER BY Loyalty DESC
OPEN RANKING_CRS
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN
SET @KnightName = NULL
SET @IsValidKnight = 0
IF @Knights <> 0
BEGIN
SELECT @IsValidKnight = COUNT(IDName) FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights
IF @IsValidKnight <> 0
BEGIN
SELECT @KnightName = IDName FROM KNIGHTS WHERE IDNum = @Knights
END
END
UPDATE USER_KNIGHTS_RANK SET strElmoUserID = @strUserId, strElmoKnightsName = @KnightName, nElmoLoyalty = @Loyalty WHERE shIndex = @Index
SET @Index = @Index + 1
FETCH NEXT FROM RANKING_CRS INTO @strUserId,@Loyalty,@Knights
END
CLOSE RANKING_CRS
DEALLOCATE RANKING_CRS
Bu aşağıdaki kodlarımız ise yukarı da yazdığımız prosedurleri çalıştıracağımız kodlardır.
?
1
2
3
4
5
6
7

exec UPDATE_KNIGHTS_RATING
exec UPDATE_USER_KNIGHTS_RANK
exec UPDATE_USER_PERSONAL_RANK
exec OYUNCU_IRK_SIRALAMASI_Reset
exec OYUNCU_SIRALAMA_Reset
update knights set points = '999999'
update knights set flag = '12'
Artık 20xx server uyumlu sembol grade server reset kodunuz var .
çoğu otomatik ama olur ya acil lazım olur kendi prosedurunuz hata verir bunu kullanabilirsiniz.
eğer fazla alakanız yok ise yedeğini mutlaka alın.

Bazı tablolarda hata verirse güvenlik nedeniyle bazı veritabanında kolon isimlerini değiştirip farklı adlandırıyor veya tablo isimlerini değiştiriliyor.buna göre düzenlemesini yaparsınız.

iyi günlerde kullanın

Hiç yorum yok:
Yaz yorum

Öne Çıkan Yayın

Eski telefonunuzu, her yerden izleyebileceğiniz bir ev güvenlik kamerasına nasıl dönüştürebilirsiniz

Yakın zamanda telefonları yükselttiyseniz ve eski cihazınızla ne yapacağınızdan emin değilseniz, bunu bir güvenlik kamerasına dönüştürmeyi d...

Youtube'de Biz

Etiketler

android (29) Araçlar (51) Debugger (1) Delphi (3) Güvenlik (41) Iphone (4) İnsan Hayatı (20) İnternet (22) Knight Online (2) Kriptoloji (18) Linux (13) Manga (2) OllyDbg (1) One Piece (3) Sistem (33) SQL (2) TV (1) Windows (45)

ads